Jesteś tutaj:
 

Na czasie Na czasie

Radni Sejmiku uchwalili budżet na 2018 rok

sesja Sejmiku 21 grudniaDochody na poziomie 688 769 446 zł, wydatki w wysokości 763 552 550 zł, przy deficycie 74 783 104 zł – to najważniejsze dane charakteryzujące budżet województwa świętokrzyskiego na 2018 rok. Radni województwa uchwalili go podczas ostatniej w tym roku sesji, która odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej w czwartek 21 grudnia 2017 roku. Najwięcej środków przeznaczono na transport, w tym inwestycje drogowe.

Aktualności Aktualności

Szkoła w Janiku z internetem szerokopasmowym

Szkoła w Janiku z internetem szerokopasmowym

Wizyta w Szkole Podstawowej w Janiku (04).JPGNa terenie województwa świętokrzyskiego zostały podłączone do internetu szerokopasmowego pierwsze dwie szkoły podstawowe, w Janiku i Godowie. Do realizacji tych łączy została wykorzystana Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Janiku odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa oraz Ewelina Gładki dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ.

Szkoła Podstawowa w Janiku i Szkoła Podstawowa w Godowie to dwie pierwsze lokalizacje, do których beneficjent POPC tj. spółka należąca do Grupy Nokia i Grupy Infracapital, doprowadziła światłowód w ramach realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa). Sieć ta będzie operowana przez wyznaczony podmiot (NASK Instytut Badawczy), który będzie odpowiedzialny za jej utrzymanie (jeżeli okaże się to konieczne – również wybudowanie brakującej infrastruktury fizycznej) oraz  dostarczanie szkołom usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Megabitów/sekundę wraz z usługami bezpieczeństwa oraz  dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i wsparcie szkół w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

– Poprzedni projekt, to jeden z największych zorganizowanych przez region świętokrzyski. Wszystkie siły i środki tego projektu nakierowane były na fachowców, którzy zatrudnieni są w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ. Była to współpraca wszystkich szczebli, poprzez administrację rządową, gdzie szczególne podziękowania kieruję w stronę Ministerstwa Cyfryzacji i pani minister Anny Streżyńskiej. Była ona bardzo mocno zaangażowana w poprzednią perspektywę finansową w budowę infrastruktury światłowodowej, jak również w projekty z nowej perspektywy. Swoje ukłony kieruję również do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów powiatów, ponieważ to oni we współpracy z Urzędem Marszałkowskim wypracowali korzystne warunki inwestowania i zainteresowania operatorów. Możemy być dumni z tego, że możemy realizować takie przedsięwzięcia, które dzisiaj u Państwa są inaugurowane. Cieszy fakt, że ta szeroko rozłożona współpraca daje efekty – mówiła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
 

Całość kosztów ponoszonych na funkcjonowanie OSE (wraz z dostarczaniem usług do szkół) zostanie pokryta z budżetu państwa. Za realizację techniczną sieci OSE odpowiadają beneficjenci konkursu zorganizowanego w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którzy mają obowiązek podłączyć do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s szkoły wytypowane przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z UKE i MEN. W województwie świętokrzyskim do podłączenia jest 761 placówek oświatowych w 515 lokalizacjach, w tym: w powiecie ostrowieckim 29 szkół w 23 lokalizacjach z tego w Gminie Kunów: 8 szkół w 8 lokalizacjach (w tym SP Janik), w powiecie starachowickim 62 szkoły w 42 lokalizacjach z tego w Gminie Pawłów: 16 szkół w 12 lokalizacjach (w tym SP Godów). Zadanie to mają zrealizować dwie spółki: Gladmar Investments Sp. z o.o. oraz Nashford Investments Sp. z o.o., których właścicielami są Grupy: Nokia i Infracapital.

Należy dodać, że w ramach Projektu oprócz podłączenia szkół do szerokopasmowego Internetu możliwość dostępu do sieci będzie również zapewniona mieszkańcom województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z deklaracją beneficjentów projektu ponad 110 tys. gospodarstw domowych w województwie ma zostać objęte zasięgiem sieci światłowodowej. Do realizacji tej inwestycji wydatnie przyczynić ma się Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego wybudowana w celu dostarczenia łączy szerokopasmowych do obszarów wykluczonych cyfrowo o małej gęstości zaludnienia. Województwo od dawna podejmuje działania majce na celu eliminację tzw. „białych plam" – m.in. zrealizowało projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" oraz wspiera wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia tego celu. Wdrożenie OSE pozwoli na:  cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na edukację cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w internecie),  wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (np. powszechna nauka programowania), wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału,  transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Felicji i Tymoteusza
Wszystkiego najlepszego!